Nieuwsbrief 9

Deze week wordt er verder gewerkt aan de grond-en funderingswerkzaamheden van het WZC en wordt er een vervolg gegeven aan de maatvoering en bekisting van de wanden. Bij het missiehuis worden de muurplaat, gootbodem en gordingen en het riool aangebracht. IMG_0011 IMG_0009