Nieuwsbrief 12

Deze week worden de volgende werkzaamheden verricht:
WZC:
Aanbrengen rand bekistingen; staalconstructie wordt gemonteerd; naden worden gevuld, start liftput, metselwerk en aanvulling en de liftputvloer wordt gestort.
SMA:
Leilatten en leien worden aangebracht, gestart wordt met metselwerk, riolering wordt aangebracht.