Nieuwsbrief 14

Werkzaamheden deze week:
WZC:
-Stelwerk kalkzandsteen wanden
-Lijmen kalkzandsteen wanden liftschacht
-staalconstructie 1e verdieping

Missiehuis:
-aanbrengen leilatten en leien
-metselwerk betonblokken opbouw
-aanbrengen standleidingen in schachten liften