Nieuwsbrief 33

Inmiddels zijn wij in de afbouwfase beland van de Nieuwbouw van het WZC en de renovatie van het Missiehuis. Er wordt hard aan gewerkt om begin 2017 het gehele project op te leveren. De feestmaand wordt nog doorgebracht in het missiehuis om daarna in het begin van het nieuwe spoedig in te  huizen in het nieuwe gebouw.

Wij verheugen ons erop.

De volgende nieuwsbrief wordt u weer op de hoogte gesteld van de vorderingen.