Het is alweer 1 jaar geleden dat wij verhuisd zijn naar onze nieuwbouw. Dit laten wij natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Wij gaan dit vieren met onze bewoners, personeel en vrijwilligers op 27 maart a.s. met feestelijkheden; een gezellig koffiemoment in de morgen; een feestelijke lunch en een muzikaal evenement om 15.00 uur verzorgd door Jong voor Oud.

Eind 2017 heeft er een tussentijdse audit plaatsgevonden. Met enige trots kunnen wij berichten dat wij het Zilveren keurmerk voor de Intramurale Zorg en het Gouden keurmerk voor Extramurale Zorg hebben kunnen behouden.