Nieuwsbrief 6

Bouwwerkzaamheden deze week:

-Grond- en funderingswerkzaamheden  Woonzorgcentrum

-Sloopwerkzaamheden tussenvloer en dak van het Aulagebouwfundering