Woon-Zorg

U heeft een verblijfsindicatie (ZZP 4, 5 en 6 of onder voorwaarden een andere zzp) van het CIZ en hebt besloten om in het woon-zorgcentrum
te gaan wonen.

Wij willen u graag van harte welkom heten in ons woon-zorgcentrum De Keerderberg.

De Keerderberg is een volwaardige zorgaanbieder. U kunt bij ons terecht voor verzorging, maar ook voor verpleging. Uw wensen en behoeften vormen altijd de uitgangspunt van onze zorgverlening. De cliënt staat centraal. De te verlenen zorg is vastgelegd in het individuele zorgleefplan.
Binnen de Keerderberg heerst een klimaat van zorg en werken waarin de betrokkenheid van familie en relaties wordt gestimuleerd. U en onze medewerkers participeren op basis van gelijkwaardigheid. Medewerkers tonen respect en hebben aandacht voor eventuele problemen en uw beleving en natuurlijk ook van uw naasten.

De Keerderberg is kleinschalig en biedt woonruimte aan ongeveer 30 bewoners.

Net als andere verzorgingshuizen voldoet De Keerderberg aan de kwaliteitseisen die in Nederland aan verzorgingshuizen gesteld worden. Het gouden  keurmerk in de Zorg is in november 2019 aan ons toegekend.

Voor uitgebreide informatie en onze zorgvisie verwijzen wij graag naar onze bewonersbrochure. Wenst u meer informatie dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding en informatief gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur dhr. A. Villevoije

Contactpersonen Wonen met Zorg:
dhr. A. Villevoije, Directeur
Tel. 043 8552530
directie@keerderberg.nl