Vacatures

[/one_half]

Vacatures

Door uitbreiding van onze formatie zijn er per 1 januari een aantal vacatures binnen onze organisatie.

Activiteitenbegeleider
18 uur per week

Taak-functie;
Als activiteitenbegeleider:

 • draag je zorg voor de methodische organisatie en uitvoering van een kwalitatief
  goed en gevarieerd activiteitenprogramma toegesneden op de behoeften van de cliënt(en);
 • informeer en enthousiasmeer je de cliënten over de activiteiten;
 • observeer je de cliënten tijdens de activiteiten en rapporteer je hierover;
 • evalueer je de activiteiten met het team en stelt deze eventueel bij;
 • lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe activiteiten;
 • ondersteun je bij de zorg voor de cliënten;
 • lever je een bijdrage aan het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid in samenspraak met je collega.

Functie-eisen;

 • Je beschikt over kennis van activiteitenbegeleiding op minimaal mbo-3-niveau aangevuld met ervaring of je beschikt over kennis van activiteitenbegeleiding op mbo-4- niveau;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met o.a. de psychogeriatrische ouderen;
 • Je hebt ook enige kennis van en ervaring met relevante softwareprogramma’s;
 • Je bent analytisch ingesteld en je kunt problemen signaleren en oplossen;
 • Je bent een goede communicator met oog voor bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s

Salariëring:
Het salaris wordt ingedeeld binnen schaal FWG 35 conform CAO VVT.

Bijzonderheden:
Het betreft een dienstverband van gemiddeld 18 uur per week voor de duur van 1 jaar,
waarna bij gebleken geschiktheid een dienstverband voor onbepaalde tijd wordt aangeboden.

Verzorgende IG/Verpleegkundige
28-32 uur per week

Taak-functie:

Als verzorgende of verpleegkundige ben je als professional zelfstandig werkzaam bij het terzijde staan van onze bewoners. Je bent verantwoordelijk voor de verpleging en verzorging. Wij verwachten dat je bereid bent alle voorkomende diensten te werken. Er wordt gewerkt op basis van zorgleefplannen. Het kan zijn dat je tevens verzorgende werkzaamheden in de wijk verricht.

Functie-eisen:

 • Je bent in het bezit van het diploma tot Verzorgende IG of Verpleegkundige;
 • Je past binnen de visie van De Keerderberg;
 • Je bent veranderingsbereid;
 • Je hebt een professionele houding en je bent bevoegd tot verrichten van
  voorbehouden handelingen;
 • Je bent BIG geregistreerd;
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je beschikt over organisatorische kwaliteiten.
 • Je beschikt over rijbewijs en auto

Salariëring:

Salaris wordt ingedeeld binnen schaal FWG 35 (Verzorgende-IG) FWG 40 (Verpleegkundige) conform CAO VVT.

Bijzonderheden

Het betreft een vacature voor de duur van een jaar voor gemiddeld 28-32 uur per week met de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd. Er zijn doorgroeimogelijkheden naar een EVV-functie of naar de functie Verpleegkundige in de Wijk.


Inlichtingen:

Voor inlichtingen omtrent de inhoud van deze functies kun je contact opnemen met: mw. Roos telefoonnummer 043-8552530, keuzemenu 3 of dhr. Villevoije, telefoonnummer: 043-8552530, keuzemenu 6.

Solliciteren:

Schriftelijke sollicitaties, motivatiebrief en cv kunnen per mail gestuurd worden naar secretariaat@keerderberg.nl
De sollicitatieprocedure sluit 15 december 2018

BBL-leerlingen in opleiding tot Verzorgende IG/Verpleegkundige

Door de inrichting van een leerafdeling wil de Keerderberg de kwaliteit van de zorgverlening bevorderen en een hoger expertise niveau bereiken. Een docent van  de ROC Leeuwenborgh is nauw verbonden aan de leerafdeling. Samen met het opleidingsinstituut wil de Keerderberg goede output realiseren: professionals die naast goede theoretische kennis beschikken over een reëel beeld van de praktijk.

Functie-eisen:

 • Je hebt minimaal een vooropleiding Helpende (niveau 2,) Verzorgende niveau 3 of medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 of 4)
 • Je bent leergierig, enthousiast en kunt reflecteren op je eigen handelen.
 • Je hebt een actieve leer- en werkhouding en je gaat vol motivatie de opleiding in.

Arbeidsvoorwaarden:
Op het moment dat je start met de opleiding krijg je, voor de duur van de opleiding (afhankelijk van je achtergrond 1 of 2 leerjaren), een leer/arbeidsovereenkomst aangeboden. Je ontvangt een leerlingsalaris conform CAO VVT. Je krijgt van ons een contract voor 24-28 uur per week. Een deel van de lestijd is onderdeel van je contracturen.  De opleidingskosten (collegegeld, boekengeld) worden door De Keerderberg betaald.

Bijzonderheden:
Als leerling verzorgende IG/Verpleegkundige werk je tussen de 24 en 28 uur per week in de directe zorg. Binnen de Keerderberg zijn er naast de docent van het opleidingsinstituut, vaste begeleiders die je gedurende de opleiding tot steun zullen zijn. Tevens kun je met medeleerlingen ervaringen uitwisselen. Kortom: een leuke en leerzame manier om jezelf te ontwikkelen, een gericht vak te leren en met mensen om te gaan.

Om toegelaten te kunnen worden voor de opleiding, voeren we allereerst een gesprek. Daarnaast kunnen we je vragen deel te nemen aan een toelatingstest, rekentest of taaltest.

Inlichtingen:
Voor inlichtingen omtrent de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met mw. Roos, telefoonnummer 043-8552530 menuoptie 3 of dhr. Villevoije, telefoonnummer: 043 – 8552530, menuoptie 6.

Solliciteren:

Je sollicitatie (motivatie brief en CV) kan worden aan secretariaat@keerderberg.nl Reageren kan tot uiterlijk 7 januari 2019 .

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je leidinggeven in een kleinschalig woon-zorgcentrum
met een nieuw zorgconcept?

Wij zijn per direct op zoek naar een zorgmanager, 32-36 uur per week voor ons woon-zorgcentrum.

Wat verwachten wij van een Zorgmanager:

Hij/zij is verantwoordelijk voor zowel de medewerkers als cliëntentevredenheid
Hij/zij geeft leiding aan en coacht de zelforganiserende teams van medewerkers (intra en extramuraal) en coacht op de aspecten gedrag, houding en bejegening;
Hij /zij coördineert het proces van zorgverlening voor de cliënten van de Keerderberg en ondersteunt naar een optimale cliënt- en medewerkerstevredenheid.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de invulling van het primaire proces en levert een kwalitatieve bijdrage aan de directe zorgverlening;
Is verantwoordelijk voor de aanlevering en controle van de gegevens voor de bewonersadministratie
Hij/zij streeft naar het leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie en is in staat hier op een coachende en zakelijke wijze mee om te gaan;
Hij/zij is het merendeel van de werktijd op de werkvloer aanwezig en is zichtbaar bereikbaar voor cliënten en hun netwerk, ook buiten kantooruren en in het weekend;
Hij/zij is inhoudelijk zelfstandig verantwoordelijk voor een optimale zorgverlening aan cliënten binnen de kaders en afspraken zoals die binnen de Keerderberg gelden;
Hij/zij is verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke aspecten van de afdelingen en de directe aansturing van de medewerkers, en voor de optimale, passende personeelsinzet
van de afdelingen,  binnen de gestelde formatie en afgestemd op de behoefte van de cliënten;
Hij/zij levert tevens een bijdrage aan de exploitatie- en investeringsbegroting voor de afdelingen en is lid van het managementteam.

Welke functie-eisen stellen wij aan een zorgmanager:

Beschikt over een afgeronde opleiding tot verpleegkundige niveau 4 of 5 aangevuld met ervaring en een vervolgopleiding op HBO niveau (management);
Ervaring in de sector VVT is een vereiste;
Heeft aantoonbare ervaring in leidinggeven en kan sturing geven aan veranderingsprocessen;
Beschikt over een geldige BIG-registratie als verpleegkundige;
Is uitstekend op de hoogte van relevante regelgeving, ontwikkelingen in de zorgsector en kan de relevantie daarvan voor de eigen organisatie inschatten en omzetten in een
concreet beleid en/of activiteiten;
Is verantwoordelijk voor de zorgverlening aan cliënten, waarbij besluiten gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg van cliënten;
Heeft kennis van facilitaire bedrijfsprocessen;
Is in staat om beleidsmatig te denken en beleidsstukken op te stellen;
Beschikt over sociale vaardigheden als tact, invoelingsvermogen, overzicht en overtuigingskracht.

Salariëring:
De functie wordt in eerste instantie aangeboden voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt de functie omgezet naar onbepaalde tijd. De functie wordt vooralsnog gehonoreerd volgens FWG 55. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) van toepassing.

Inlichtingen:
Voor inlichtingen omtrent de functie kun je contact opnemen met:
de heer A. Villevoije, tel. 043-8552530.
Voor meer informatie over Stichting De Keerderberg verwijzen wij naar onze website www.dekeerderberg.nl.

Solliciteren:
Je sollicitatie (motivatiebrief en CV) kan bij voorkeur gemaild worden naar secretariaat@keerderberg.nl. Reageren kan tot uiterlijk 20 september. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 39.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor
de functie van

Gastvrouw/Gastheer
15-20 uur per week

Taak-functie:
Als gastvrouw/gastheer werk je vanuit je professionele verantwoordelijkheid binnen de kleinschalige setting van jouw afdeling. Je werkt in een zelfregulerend team. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden. Je verstrekt voeding en dranken aan cliënten en draagt zorg voor een gastvrij ontvangst. Je verricht ondersteunende taken t.b.v. de medewerkers in de zorg.

Functie-eisen:
Wij vragen geen specifieke opleidingsachtergrond maar aantoonbare affiniteit met ouderenzorg is een vereiste. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar iemand die mee kan denken in veranderende organisatie en zelf initiatieven aandraagt. Je bent flexibel, een echte aanpakker en beschikt over een vriendelijke klantgerichte houding. Daarnaast ben je teamplayer die gewend is met feedback om te gaan. Een achtergrond in de horeca/hospitality sector of een achtergrond als Zorghulp is een pré.

Salariëring:
Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao VVT. Het salaris is conform salarisschaal 20.

Bijzonderheden
Het betreft een vacature voor 15-20 uur per week verdeeld over verschillende diensten. Werken in de avonden en weekenden maakt onderdeel uit van deze functie.

Inlichtingen:
Voor inlichtingen omtrent de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met:
de heer Elshof, telefoonnummer: 043-8552530 keuzemenu 5. Voor meer informatie betreffende Stichting De Keerderberg verwijzen wij naar onze website www.dekeerderberg.nl

Solliciteren:
Je sollicitatie (motivatiebrief en CV) kan bij voorkeur gemaild worden naar secretariaat@keerderberg.nl. Reageren kan tot 7 december 2018

 

Vacatures Vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar jullie……..

Waarom zoeken wij vrijwilligers?
Vrijwilligers zijn een belangrijke groep binnen ons woon-zorgcomplex. Mede door hun inzet en enthousiasme wordt het leven van onze bewoners zinvoller en aangenamer.
Ons team van verzorgers voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het wel en wee van onze bewoners en realiseert zich dat het zonder vrijwilligers niet meer gaat.

Welke taken hebben wij voor u?
De werkzaamheden zijn heel divers en afwisselend;
We zoeken mensen die graag spelletjes doen met onze bewoners, bridgen, rummikub etc. Verder bereiden ze samen met de bewoners de maaltijden voor of wordt er gezellig samen gewandeld. Onder het motto bewegen is goed, meer bewegen is beter.
Ook zoeken we vrijwilligers die willen deelnemen of leiding willen geven aan een van onze clubjes, zoals, knutselen, houtbewerking, bewegen, voorlezen, foto en film.
Verder zijn de mensen welkom die individueel voor bewoners iets willen betekenen. Samen een kopje koffiedrinken, een luisterend oor of een wandelingetje.
Techneuten kunnen ook onze technische dienst versterken, kleine klusjes van A tot Z.
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers met groene vingers om ons tuinproject te ondersteunen. Er is volop gelegenheid om je uit te leven met de aanleg van de belevings- en bewegingstuin en moestuin.

Wat hebben wij te bieden?
Er heerst een leuke en gezellige sfeer tussen bewoners, zorgmedewerkers en vrijwilligers.
Er zijn regelmatig gezamenlijke activiteiten; bewonersuitstapje, mosselavond, vakantieweken, carnavalsmiddag.
Voor iedereen is er een reiskostenvergoeding, vast aanspreekpunt, een eindejaarsgeschenk, thema-en ontmoetingsbijeenkomsten.
Hoeveel vrije tijd kost dit?
Dit is afhankelijk van de activiteit, waar je als vrijwilliger aan deelneemt. Meestal betreft het een dagdeel; ochtend of middag (3 a 4 uur)

Waarom moet u bij de Keerderberg zijn?
Wij zoeken naar u, omdat uw aandacht ertoe doet. Wij zijn op zoek naar u, omdat uw kennis en inzet, u maakt tot een waardevolle kracht voor onze bewoners.
Kom gewoon eens kennismaken.

Stichting De Keerderberg
Mirjam Houppertz
Activiteitenbegeleidster
Activiteiten@dekeerderberg.nl

Hennie Elshof
Zorgmanager
Zorgmanager@dekeerderberg.nl
Bakkerboschweg 16, 6267AJ Cadier en Keer
tel. 043-8552530