Home

Stichting de Keerderberg in Cadier en Keer

De Keerderberg is een kleinschalig wooncomplex waar 28 bewoners waarvan 10 bewoners op de begeleidingsafdeling verblijven en 18 bewoners een appartement op de eerste en tweede verdieping hebben. Van de bewoners wordt gevraagd dat zij een respectvolle houding voor de andere bewoners hebben en dat zij deelnemen aan de gemeenschap. Er wordt geen onderscheid gemaakt in sekse, huidskleur, culturele achtergrond of levensbeschouwing. Net als andere huizen dient De Keerderberg te voldoen aan de kwaliteitseisen die in Nederland aan verzorgingshuizen gesteld worden.

De Keerderberg is een huis met een bijzonder karakter. Dit bijzondere karakter komt door het feit dat wij onderdeel uitmaken van het complex Missiehuis. De Keerderberg is een huis met een open karakter. Dit wil zeggen dat wij geen gesloten afdelingen hebben en wij ook onze bewoners met geheugenverlies en dwaalgedrag de mogelijkheid geven om zich vrij te bewegen. Wij hebben de mogelijkheid hen te monitoren om onveilige situaties zoveel mogelijk tegen te gaan.

Naast de Keerderberg is het Missiehuis de woongelegenheid voor de paters van de SMA. De paters zijn (oud)-missionarissen, die lange tijd in Afrika hebben gewoond en gewerkt.

Bekijk hier enkele sfeerimpressies van ons huis


Nieuwbouw de Keerderberg
Nieuwbouw de Keerderberg

Nieuwbouw de KeerderbergNieuwe refter

Nieuwbouw de KeerderbergNieuwbouw de Keerderberg